FINANČNÍ UKAZATELE 2020 (k 31.10.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2020
4
Přijaté transfery
24 771 100 Kč
1
Daňové příjmy
11 418 000 Kč
2
Nedaňové příjmy
751 100 Kč
3
Kapitálové příjmy
150 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2020
3
Služby pro obyvatelstvo
30 346 200 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
5 339 200 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
2 895 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
351 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
36 700 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
25 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
30 346 200 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
5 339 200 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
2 895 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
351 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
36 700 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
25 000 Kč