FINANČNÍ UKAZATELE 2022
Odkud plynou největší příjmy v roce 2022
1
Daňové příjmy
15 127 100 Kč
2
Nedaňové příjmy
558 700 Kč
4
Přijaté transfery
500 900 Kč
3
Kapitálové příjmy
50 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2022
3
Služby pro fyzické osoby
7 623 700 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
6 028 300 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
5 526 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
2 268 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
38 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
25 000 Kč
3
Služby pro fyzické osoby
7 623 700 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
6 028 300 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
5 526 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
2 268 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
38 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
25 000 Kč