FINANČNÍ UKAZATELE 2018 (k 30.11.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
1
Daňové příjmy
10 960 700 Kč
4
Přijaté transfery
2 232 900 Kč
2
Nedaňové příjmy
529 700 Kč
3
Kapitálové příjmy
87 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
6
Všeobecná veřejná správa a služby
4 370 400 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
3 927 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 763 600 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 400 600 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
42 900 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
20 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
4 370 400 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
3 927 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 763 600 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 400 600 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
42 900 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
20 000 Kč